ژاپن در دنیا را به روی خود بست

375 سال پیش در روز 22 ژوئن سال 1636 میلادی شوگون توکوگاوا لمیتسو خروج ژاپنی ها از مجمع الجزایر ژاپن و ساختن کشتی را ممنوع اعلام کرد. با صدور این فرمان ژاپن برای مدت بیش از دو قرن در دنیا را به روی خود بست و از جهان کناره گرفت.

یک قرن قبل از صدور این فرمان، تاجران اروپایی توانسته بودند به ژاپن رخنه کنند. این امپراتوری افسانه ای دوردست جهان را مارکوپولو سیپانگو نامیده بود و کریستف کلمب آرزو داشت با کشتی هایش به سواحل آن برسد.

ابتدا تاجران پرتغالی و در پی آنها هلندی ها وارد مجمع الجزایر ژاپن شدند. با ورود آنها فنون غربی و عقاید رنسانس نیز وارد ژاپن شد.

ژاپنی ها که تحت یک رژیم فئودالی مشابه قرون وسطی اروپا زندگی می کردند به سرعت این فنون و عقاید جدید را جذب کردند. بسیاری از آنها تحت تاثیر تبلیغات یک مبلغ مسیحی بنام سن فرانسوا زاویه و ژزوییت ها تغییر مذهب داده و کاتولیک شدند.

در اوایل قرن دوازدهم میلادی ، فئودال های کم و بیش مستقل مجمع الجزایر ژاپن ناگزیر گردیدند مطیع فرامین توکوگاوا لیاسو فئودال و جنگ سالار قدرتمند آن دوره کشور ژاپن شوند.

او لقب شوگون را برای خود برگزید که به مفهوم( سالارجنگ ـ  جنگ سالاربزرگ) علیه بربرها بود و علاوه بر این وظایفی مشابه وزیر دربار امپراتور را نیز به عهده گرفت.

از آن پس ، امپراتور ژاپن فقط دارای یک قدرت نمادین و یک نقش معنوی شد و قدرت اصلی در دست شوگون ها بود، تا این که نوبت به توکوگاوا لمیتسو رسید که قدرت را به عنوان شوگون در دست  بگیرد.

او که بیم داشت اروپایی ها به طور مسلحانه وارد ژاپن شوند یا این که مردم را به شورش های محلی تحریک کنند و قدرتش به خطر بیافتد ، تصمیم گرفت با اجرای مقررات بسیار سختی درهای کشور را به روی خارجیان ببندد.

هنگامی که شوگون توکوگاوا لمیتسو تصمیم گرفت ورود و خروج به ژاپن را ممنوع کند ، کاتولیک ها ایالت ناکازاکی دست به شورش زدند. شوگون موفق شد به کمک هلندی ها این شورش را به شکل بی رحمانه ای سرکوب کند. وی سپس تمام خارجی ها را از ژاپن اخراج کرد و فقط به چند نفر هلندی اجازه داد در بنادر ژاپن باقی بمانند.

به این ترتیب در روز 22 ژوئن سال 1636 میلادی به دستور شوگون توکوگاوا لمیتسو  کشور ژاپن در دنیا را برای مدت بیش از دو قرن به روی خود بست. قدرت شگون ها تا سال 1867 میلادی ادامه داشت تا این که در این سال امپراتور میجی از ضعف شوگون وقت استفاده کرد و برای همیشه آنها را از صحنه تاریخ ژاپن بیرون راند و ژاپن بار دیگر در دنیا را به روی خود گشود.

/ 0 نظر / 49 بازدید